Smøretips

PREPARERING AV NYE SKI

 • Smelt inn en myker type glider som Swix CH8, en stripe på hver side av midtrenna. Ikke i smøresonen på klassiske ski. Jernet skal ha ca. 115 grader. (Anbefalt temperatur til smørejernet står på boksene til de forskjellige gliderne). NB Husk å ha tilstrekkelig med glider mellom sålen og smørejernet. Husk at smørejernet alltid skal være i bevegelse. Varmt smørejern mot bar såle kan skade sålen.
 • Varm inn voksen ved å føre jernet fra tuppen og bakover ca. 2-3 ganger. La skiene avkjøles i rom-temperatur i ca. 20 min. Behandlingen gjentas, og etterfyll med glider der det er behov.
 • Sikle av skiene med plexisikling etter avkjøling
 • Børst skiene med en bronsebørste 10-15 drag fra tuppen og bakover og poler til slutt med en nylonbørste.
 • Smelt deretter inn en kaldere glider som Swix CH6, samme metode som tidligere.
 • Gjenta gjerne prosessene 2 ganger,
 • Rubb sålen i festesonen med slipepapir (korning 100).

 

GLIVOKS FOR DAGENS FØRE

Det finnes glider typer for ulike føreforhold. For tur og trening er CH og LF-voksene fra Swix ideelle . Disse voksene går fra en skala fra 4 som er kaldest, til 10 som er varmest. Det står på glideremballasjen hvilke temperaturintervaller de passer for.

 • Smelt inn voksen som passer for dagens føre, en stripe på hver side av midtrenna ikke i smøresonen på klassiske ski. Anbefalt temperatur til smørejernet står på den glideren du skal bruke.
 • Varm inn voksen ved å føre jernet fra tuppen og bakover ca. 2-3 ganger.Sikle av skiene med plexisikling etter avkjøling i romtemperatur i 15-20 minutter
 • Børst skiene med en bronsebørste 10-20 drag fra tuppen og bakover.
 • Avslutt med polering med nylon børste. Nå er skiene klare for smøring for dagens føre.

Alt utstyret du trenger til preparering av ski får du hos Energihuset !!

 

PÅLEGGING AV FESTESMØRING FOR DAGENS FØRE.

Voks

 • Rubb gjerne opp festesonen med sandpapir, korningsgrad 100. Dette for og få festevoksen til og sitte bedre.
  Ved stor slitasje varmes inn en kald voks, foreksempel grønn voks eller grunnvoks.Legg dagens voks oppå i ca. 4 tynne lag som gnis ut medkork for hvert lag. Selv ved liten slitasje lønner det seg og legge en kald voks som underlag.

Klister

 • Rubb festesonen med sandpapir, korningsgrad 100.
 • Varm inn et underlags klister for eksempel ilsklister , tynt lag som dekker rubbinga akkurat. (det lønner seg alltid og legge en hardere klistertype under den dagsaktuelle klister typen dette gjør at den ikke slites så lett av.
 • Legg dagens klister oppå underlags klisteret. Et lag er normalt tilstrekkelig, legg det i fiske beins mønster og dra det ut med en klisterskrape eller bruk hånden. Rens av skiene.Fjern så mye festesmørning som mulig med klister skrape. Bruk deretter skirenns sammen med fiberlene og fjærn resten av smørningen.

Alt utstyret du trenger til preparering av ski får du hos oss.

Enkel måtte og bestemme smøresonen på

Kaldføre.

 • Ta et vanlig A4 papir og stå med lik tyngde på begge ski. Før papiret under midtpartiet og frammover, der hvor det stopper settes et merke. Dette er merket smører du fram til på kaldt føre
 • Nullføre. Brett arket en gang (to dobbelt) og gjenta prosessen fra punkt 1. Dette merket smører du fram til på nullføre
 • Klisterføre. Brett arket enda engang (fire dobbelt) og gjenta prosessen fra punkt 1 . Dette merket smører du fram til på klisterføre Smør aldri lengre bak en støvelhelens bakkant. Generelt kan sies at lengden på festesonen for tørrvoks er ca. 55 cm fra helen og framover. For klister er den noe kortere ca. 50 cm.